logo
Testimonial Trudo Motmans Testimonial Els Jehaes TestimonialHerman Matthijs Testimonial Hugo Keulers Testimonial Hans Wilmots


Noteer alvast volgende Eenhoorn-edities in uw agenda! 

Telkens in Kasteel Tivoli in Mechelen van 12 tot 14.00u, telkens een vrijdagmiddag:

- 6 december 2019: Limburg en vergrijzing


De Eenhoorn

Missie van Eenhoorn is geboren en getogen Limburgers op een informele manier driemaandelijks samenbrengen rond een thema dat betrekking heeft op Limburg. Zij excelleren in hun professionele functie in het ondernemingsleven, de politiek, de culturele of de academische wereld buiten de Limburgse provincie.

 

De Provincie Limburg steunt ons initiatief net als Concentra (Het Belang van Limburg, TVL…). Maximaal vier keer per jaar is er een (lunch)samenkomst buiten Limburg waar Limburgs gesproken wordt, Limburgs eten en Limburgs bier en wijn wordt geserveerd enz. Voertaal is het Limburgse dialect. Er zijn geen statuten, geen maatschappelijke zetel, geen ledenregister enz. Enkel een bestuurscomité dat bepaalt wie op voordracht van reeds twee toegelaten leden eveneens deel mag nemen aan de activiteiten.

 

Iedereen die aan de voorwaarden meent te voldoen, kan via deze website een verzoek tot aanvaarding indienen. Dat verzoek wordt door het bestuurscomité in overweging genomen en goedgekeurd of afgewezen. Deelname aan de activiteiten is niet verplicht maar bij deelname is wel een vooraf vastgelegde deelnameprijs vastgelegd. Bij niet betalen daarvan kan tot uitsluiting van daarop volgende activiteiten worden overgegaan.


Blijf op de hoogte en hou contact met andere leden via onze linkedin groep.

Activiteiten

Limburg en vergrijzing

Limburg is nog steeds de "jongste provincie" van Vlaanderen maar er is geen ontkomen aan. Ook in Limburg slaat de vergrijzing toe.
 
Drie autoriteiten lichten op vrijdag 6 december de stand van zaken toe:
 
- Prof. dr. Herman Matthijs, VUB en Ugent;
- Fons Leroy, VDAB-topman, net met pensioen;
- Trudo Motmans, Voorzitter Asco Industries N.V. ,Voorzitter Agoria Vlaanderen en Voorzitter FLAG met een recente Agoria-studie over vergrijzing.
 
Uiteraard zullen de sprekers de Limburgse stand van zaken erbij betrekken.
 
Noteer deze Eenhoorn-bijeenkomst alvast in uw agenda om dubbele boekingen te vermijden.
 
De officiële uitnodiging volgt begin november 2019.
 

Lees verder