logo
L1120552 L1120549 L1120548 L1120544 L1050186 L1000571 Yvo van de Kerkhoven


Noteer alvast volgende Eenhoorn-edities in uw agenda! 

Telkens in Kasteel Tivoli in Mechelen van 12 tot 14.00u, telkens een vrijdagmiddag:

- 21 september 2018: Limburg en Limburgers excelleren
- 7 december 2018: Limburg en vastgoed/ruimtelijke ordening
- 22 februari 2019: Groot Limburgs verkiezingsdebat met Gwendolyn Rutten, Jan Peumans, Peter Vanvelthoven, Wouter Beke, Chris Janssens en Johan Danen o.l.v. Indra Dewitte


De Eenhoorn

De missie van de Eenhoorn geeft aan waarvoor deze groep Limburgers staat. De Eenhoorn is een mythisch dier dat symbool staat voor Limburg, het vat samen wat ons initiatief inhoudt. Met het “Eenhoorn”-project willen de oprichters geboren/getogen Limburgers die binnen hun maatschappelijk domein (ondernemen, politiek, sport, kunst, media…) een toppositie bekleden of buitengewone prestaties in hun vakgebied bereikt hebben, samenbrengen. De functies/posities die zij bekleden, hebben hun activiteit buiten Limburg (Brussel, Antwerpen, Wallonië, het buitenland…) Zo kunnen Limburgers die buiten de provinciegrenzen werkzaam zijn, in een informele,  gemoedelijke sfeer actief netwerken.

 

De Provincie Limburg steunt ons initiatief net als Concentra (Het Belang van Limburg, TVL…). Maximaal vier keer per jaar is er een (lunch)samenkomst buiten Limburg waar Limburgs gesproken wordt, Limburgs eten en Limburgs bier en wijn wordt geserveerd enz. Voertaal is het Limburgse dialect. Er zijn geen statuten, geen maatschappelijke zetel, geen ledenregister enz. Enkel een bestuurscomité  dat bepaalt wie op voordracht van reeds twee toegelaten leden eveneens deel mag nemen aan de activiteiten.

 

Het lanceringsevent van “De Eenhoorn” op 23 november 2012 was een groot succes, mede dankzij de Voorzitter van het Vlaams Parlement, Jan Peumans, die ons in het restaurant “De Daktuin” met 46 deelnemers liet lunchen. Zelfs TV Limburg besteedde er aandacht aan: http://www.tvl.be/nl/2012-11-23/denktank-de-eenhoorn-voor-verdere-ontwikkeling-limburg/.  

Activiteiten

Limburg en Limburgers excelleren

Op vrijdag 21 september 2018 houden we onze 23e Eenhoorn-editie met als thema "Limburg en Limburgers excelleren".

Met als gastsprekers:

* Martin Hinoul, Limburger en innovatie-expert
* Marianne Germain, co-stichter en CEO EpiGaN
* Geert Creemers, oprichter en eigenaar ARGON Measuring Solutions.

Lees verder